1 lutego 2019

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach funkcjonowania strony internetowej http://farbyprzemyslowe.pl/
Administratorem strony jest Grzegorz Wiącek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Expres Kolor Grzegorz Wiącek
ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków
NIP: 8671187426
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@farbyprzemyslowe.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Grzegorz Wiącek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Expres Kolor Grzegorz Wiącek
ul. Ujastek 11,
31-752 Kraków
NIP: 8671187426
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://farbyprzemyslowe.pl/
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, bądź kontaktuje się z administratorem drogą mailową, pocztą zwykłą, telefonicznie lub w inny sposób.

§2 Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie – „Szybki Kontakt”, poprzez kontakt drogą mailową, pocztą zwykłą, telefonicznie lub w inny sposób.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza „Szybki Kontakt” przetwarzane są w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej oraz w celu świadczenia żądanych usług. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator wykorzystuje informacje o klientach, dostawcach oraz o klientach indywidualnych w celu świadczenia usług lub dostarczenia produktów.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§ 3 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach analitycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony oraz podejmowania działań marketingowych.

§ 5 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.