27 marca 2017

Farby ogniochronne

FARBY OGNIOCHRONNE

W swoim asortymencie posiadamy farby ogniochronne czołowych producentów powłok przeciwpożarowych: CHARFLAME , FLAME STAL FPS (Carboline), STEELGUARD.
Oferowane przez nas powłoki ogniochronne i zabezpieczenia przeciwpożarowe ppoż. charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością.

Celem farb ogniochronnych, zwanych również farbami pęczniejącymi, jest utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku. Farby ogniochronne, opóźniają wzrost temperatury elementów nośnych konstrukcji stalowej podczas pożaru tak, aby konstrukcja obiektu utrzymała swoje właściwości mechaniczne przez czas potrzebny do ewakuacji ludzi z obiektu.
Pod wpływem wysokich temperatur powłoka ogniochronna ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego.

Dobór systemu ogniochronnego dla konstrukcji stalowej jest procesem złożonym i zależy od kilku czynników, na podstawie których określana jest grubość powłoki ogniochronnej.

Klasa odporności ogniowej obiektu

Klasa odporności ogniowej to czas w którym elementy nośne zachowują odporność na oddziaływanie ognia. Klasa odporności ogniowej wyrażona jest w minutach i zapisuje się za pomocą symbolów: R15, R20, R30, R45, R60, R90, R120, R180, R240.  Klasyfikacja odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych opiera się na normie PN-EN 13501-1.

Współczynnik masywności U/A dla profili stalowych

Współczynnik masywności jest wskaźnikiem określającym geometrię profilu stalowego, wpływającą na tempo wzrostu temperatury elementu konstrukcyjnego w czasie pożaru. Wartość współczynnika masywności wyliczany jest na podstawie stosunku obwodu profilu (U) do pola jego przekroju (A) i wyrażany jest w jednostkach m-1.  Profile o jednakowych wymiarach obwodu i pola przekroju posiadają niski wskaźnik masywności, w przeciwieństwie do profili o cienkich ściankach, których wskaźnik ten jest wysoki.
Im wyższy współczynnik masywności, tym profil nagrzewa się szybciej i szybciej osiąga temperaturę krytyczną, a tym samym wymaga zastosowania grubszej powłoki ogniochronnej. Im wyższy jest współczynnik masywności U/A, tym wymagana jest wyższa grubość izolacji przeciwpożarowej.

Temperatura krytyczna T kr

Temperatura krytyczna T kr to temperatura, w wyniku której  elementy stalowe tracą właściwości wytrzymałościowe i dochodzi do utraty ich nośności .
Temperatura krytyczna dla typowych elementów stalowych wynosi od 500 °C do 700 °C.
Elementy konstrukcyjne o niskiej, projektowanej temperaturze krytycznej wymagają zastosowania grubszej izolacji ogniochronnej.

Klasa korozyjności środowiska

Klasy korozyjności środowiska oznaczone są symbolami od C1 do C5 – I/M.
Klasa korozyjności środowiska pociąga za sobą konieczność dobrania odpowiednich systemów antykorozyjnych, składających się z powłok podkładowych i nawierzchniowych .

Farby ogniochronne stosuje się w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi dedykowanymi dla tych farb.
Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową.

Pełny system ogniochronny nakłada się w trzech etapach:
– antykorozyjna farba podkładowa
– farba ogniochronna
– farba nawierzchniowa

Grubość powłoki ogniochronnej odczytuje się z odpowiedniej tabeli zawartej w aprobacie technicznej farby ogniochronnej.

Grubości warstwy podkładowej i warstwy nawierzchniowej należy dobrać stosownie do oddziaływania czynników środowiskowych i kategorii korozyjności środowiska.

CHARFLAME

Farba Charflame to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba pęczniejąca, tworząca powłokę przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego wewnętrznych konstrukcji stalowych.
Powłoka Charflame została przebadana w oficjalnych laboratoriach na zgodność z normą EN 13381-8 i BS476 części 20-21 oraz posiada europejską aprobatę techniczną ETA-15/0146.
Farba Charflame może być nakładana przez natrysk lub pędzlem, a po stwardnieniu tworzy powłokę całkowicie przylegającą do podłoża.

Flame Stal FPS

Flame Stal Fire Proof Solvent to farba ogniochronna produkowana na licencji firmy Carboline Polska Sp. z o.o.
Flame Stal Fire Proof Solvent to jednoskładnikowa farba pęczniejąca, ogniochronna przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.
Farbę można nanosić poprzez natrysk hydrodynamiczny, bądź za pomocą pędzla lub wałka.
Farba FLAME STAL FPS posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9175/2015.

 

KONTAKT

Doradztwo i pomoc techniczna

tel.: 12 684 57 00